top of page

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING van Cleo’s Cookies
Naam: Cleo’s Cookies
Adres: Bredestraat 44, 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE079882354
WAT:
Hierin leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe je deze kan laten gelden, enz.
Gebruikte termen:
Persoonsgegevens: hiermee bedoelt de GDPR/AVG alle info die een natuurlijk persoon, direct of indirect zou kunnen identificeren. Verder aangeduid als “gegevens.”
Verwerken: persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
2.WELKE:
Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:
Naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres
Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door de registratie en het inloggen op onze website: 
Wij verzamelen geen gegevens op enige andere wijze.
3.DOEL:
Dit doen wij met als doel om met u in contact te komen of te blijven aangaande te leveren diensten en/of goederen, het opvolgen van geleverde diensten en/of goederen of om op al uw vragen te kunnen antwoorden.
4.BEWARING:
Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.
5. MARKETINGDOELEINDEN.
NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
CONTACTFORMULIER
Je wil het contactformulier op onze website invullen? Normaal gezien gebruiken we email om met je te communiceren.

bottom of page